top of page
Volunteers Cleaning
TR-.png

UMUT YOKSA, HAYAT YOK

Daha İyi Bir Yarın İçin Çalışmak

TiM Arama Kurtarma olarak amacımıza ulaşmak için uzmanlığımızı ve imkanlarımızı kullanmaya kararlıyız. Uzun yıllardan beri, toplumumuzu pek çok bakımdan 12 kişiden oluşan bireysel bir ekip ile destekliyorduk. Bireysel olarak çıktığımız bu yolda başarımızı da kurumsallaştırmak adına ekibimize atıfta bulunarak Derneğimizin adı TiM adıyla kuruldu.

Artık her geçen gün gönüllü ekiplerimiz ve kurumsal büyüme hedefleri ile kazandığı başarıları parasal ölçülerle değil, çalışmalarımızın kapsam ve etkililiği gibi daha nitel ölçülerle değerlendiriyoruz.

TiM Derneği olarak en çok ihtiyacı olan insanlara hizmet etmek için çalışıyor,

Afet ya da savaş durumlarında, insani diplomasi, arama kurtarma ve insani yardım konularında gönüllü ekiplerimizle kalplere umut oluyoruz.

Deprem, Afet, Savaş ve Olağanüstü Hal durumlarında eğitimleri tamamlanmış Arama Kurtarma Ekipleri kurarak yasal mevzuat ve kanunlar doğrultusunda gönüllü müdahale ederek, ihtiyaç halinde barınma, gıda, mali ve nakdi konularda insani yardım, psikososyal destek ve insani diplomasi alanında destek oluşturuyoruz.

Özellikle Ülkemizin 1. derecede deprem ülkesi olduğu düşünüldüğünde ve vatandaşlarımızın bu konuda ki duyar durumu söz konusu olduğunda, daha bilinçli gençlerin teorik ve pratik eğitimlerle desteklenip, olası afetlerde organize bir şekilde sorumluluk sahibi bireyler olarak donanım kazanmalarını sağlamak, Tim Arama Kurtarma koordinasyon ve eğitim merkezimizde gönüllü katılımcı etkinlikleri, kamp, doğada yaşam, depremde arama kurtarma, doğada arama kurtama gibi konularda saha tatbikatları planlamalarını gerçekleştiriyor, gönüllülerimizin ve ekibimizin gerek çadır kurarak, gerek mevcutta hazır misafirhanelerimizde konaklama koşulları ile koordine olabilme, toplumsal duyarlılık bilinci ve kapasitesi arttırılmış eğitimli bireylerin bireysel olarak değil organize bir şekilde hareket kabiliyetini arttırmaya yönelik çalışıyoruz. Projelerimizin hem kalıcı hem uzun vade süreklilik getiren nihai hedefine ulaşmayı amaçlıyoruz.

Birlikte neler başarabileceğimizi bir düşünün!

bottom of page